Особистість - що це?

Особистість - що це?

Поняття особистості є одним з основних в сучасній психології, і більшість відомих психологів сходиться на тому, що особистість - це індивідуум, що володіє свідомістю і наділений рядом психологічних особливостей. Про те, що це за особливості, ми поговоримо в наступних розділах.

Ознаки людини як особистості

Суперечки про те, які ознаки відносити до властивостей особистості, а які ні, здавалося б, давно вже повинні були стати надбанням історії, проте теорій особистості не стає менше. Найчастіше до особистісних особливостей відносяться лише ті, які визначають відносини людини в соціумі. Зрозуміло, «за межею особистості» відразу ж виявляються фізіологічні особливості, генетика, а також все те, що відноситься до процесу пізнання навколишньої дійсності. Іншими словами, до особливостей особистості, згідно з деякими теоріями, можна віднести тільки соціально орієнтовані риси індивідуума. Якщо говорити більш конкретно, то сюди відносяться поведінкові і комунікативні особливості тієї чи іншої людини, які проявляються постійно, а не ситуативно.

Широке визначення особистості

У загальному розумінні особистість - це все психологічні якості, які виділяють людину серед інших. Більш відповідне слово для подібного визначення - індивідуальність. Якщо говорити конкретно, то сюди можна віднести цільові установки, навички та вміння, темперамент і особливості характеру. Крім того, при такому широкому підході до особистості враховується і отриманий індивідуумом досвід, на підставі якого він і взаємодіє зі своїм оточенням - соціальним середовищем і світом в цілому.

Цікаво, що прихильники широкого визначення поняття «особистість» відносять сюди не тільки психологічні, а й психофізіологічні особливості людини, тобто не беруть до виду і фізичні якості, що характеризують того чи іншого індивідуума. При такому широкому підході до особистості індивідуальністю володіють не тільки люди, але також і тварини, що викликає цілий ряд питань у деяких психологів.

Деякі ж йдуть і ще далі - до філософських узагальнень - і включають сюди інтелектуальні якості і навіть особливості світосприйняття людини, що, загалом, не позбавлене здорового глузду, адже ставлення до життя багато в чому визначає і якість нашої взаємодії з соціумом. Мабуть, позитивним моментом такого підходу є те, що кожна людина наділяється індивідуальністю, він унікальний і винятковий, причому виключаються різні спекуляції на тему рівня особистості.

Особистість як соціальний суб`єкт

Даний підхід має на увазі визначення особистості як соціальної ролі, яку виконує той чи інший індивід. Прихильники такого підходу оцінюють особистість лише з точки зору успішної соціалізації, тобто якщо людина вміє жити в суспільстві - тільки тоді він і особистість. У психоаналізі пропонуються різні терміни для визначення соціальної особистості: це і «Соціальне я», і «Я для інших», і «Дорослий».

Однак, з точки зору такого підходу (який популярний в більшості своїй у психоаналітиків), «за межею особистості» виявляються багато достойних представників людства, які або не могли, або просто не хотіли «Соціалізованій». Крім того, його обмеженість проявляється також і в тому, що за дужки виносяться інтелектуальні якості суб`єкта - все витісняють особливості, що відповідають за прагнення до успішної соціалізації.

Інші визначення особистості

Деякі психологи, наприклад, всім відомий Карл Густав Юнг, визначають особистість як культурний суб`єкт, якому властиві прояви волевиявлення. Підкреслимо - свідомого волевиявлення. Тобто, наприклад, маленька дитина з точки зору такого підходу до особистості, власне особистістю не є, але може стати їй.

Існують і інші, ще більш спрощують визначення особистості, теорії. Наприклад, в біхевіоризмі під особистістю розуміється просто набір поведінкових особливостей людини, реакцій - ні більше, ні менше. Втім, у такого підходу також є свої підстави, адже за великим рахунком, практично все наше поведінка - це реакції на зовнішні стимули. Інша справа, що реакції ці відбуваються не випадковим чином, а в результаті раніше придбаного досвіду - ось цього біхевіорістіческій підхід не враховує, а точніше кажучи, не вважає за потрібне враховувати.

Нагадаємо, що ми розглядаємо особистість виключно з точки зору психології, однак якщо ви хочете дізнатися, як це поняття представлено в інших науках (наприклад, в філософії, соціології), рекомендую вам звернутися до нашої статті Що таке особистість - там ви зможете знайти цілий ряд визначень з інших областей знань. А в статті Як характеризувати людини представлений цілий ряд визначень, що унаочнюють соціальний підхід до особистості, тобто конкретні характеристики, які вказують, як людина виявляє себе в спілкуванні.

Загальне визначення особистості

Як ми побачили, практично кожен напрямок в психології визначає особистість по-своєму. У кожного підходу є свої переваги і недоліки, проте у всіх них є деякі спільні риси, що дозволяє і нам дати сукупне визначення особистості, яке нерідко використовується в загальній психології. Отже, особистість - це, по суті, первинне якість індивіда, його Я, за допомогою якого людина функціонує як єдиний організм, здатний до пізнання і комунікації.

При цьому, дане Я, що базується в тому числі і на пам`яті (враховується набутий досвід), надає особливостям індивіда певну стійкість і передбачуваність в поведінці, тобто те, що ми називаємо рисами характеру або особливостями темпераменту. Таким чином, особистість усвідомлює власне існування і взаємодіє з іншими особистостями - соціумом.